Nhặt Lông Yến Thô Và Dựng Tổ Sấy Khô

Yến tươi sau khi làm sạch sẽ được đưa qua bộ phận dựng tổ.

Khách có thể yêu cầu định hình thành tổ yến tinh chế dựng tổ theo thị trường; hoặc yến hoa hồng, yến trái tim cho các dịp lễ; mẫu yến chữ nhật  là mẫu để mang đi nước ngoài.