Liên Hệ

: Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu

Tỉ Lệ Hao Hụt Khi Nhặt Lông Là Bao Nhiêu?

Tỉ Lệ Hao Hụt Khi Nhặt Lông Là Bao Nhiêu?

Hao hụt tầm 22%, phần lớn là do yến tan trong nước.

Để tính được hao hụt thì nguyên liệu & thành phẩm phải cùng độ ẩm như nhau. Thường thì độ ẩm hàng thành phẩm là 12-15%. Chúng tôi tính ẩm đầu vào lúc nhận hàng. Sau đó ẩm hao hụt sản xuất tầm 22% do yến tan khi ngâm nước. Như vậy tỉ lệ hao hụt tầm 22% + ẩm đầu vào của nguyên liệu.