Nhặt Lông Yến Thô Để Khách Hàng Tự Đắp Sấy

Một số khách không có điều kiện để quản lý đội ngũ làm sạch nhưng vẫn có nhu cầu kiểm soát chất lượng yến tinh chế do thương hiệu mình bán ra. Lúc này lựa chọn đội ngũ gia công làm sạch rất hợp lý. Khi làm sạch, chúng tôi sẽ phân loại yến nguyên tổ, yến sợi, yến vụn... để khách hàng tiện khi đắp tổ.

Thành phẩm sẽ được bỏ bịch rút chân không cấp đông trả khách như hình đính kèm.

Sản phẩm cùng loại với "Nhặt Lông Yến Thô Để Khách Hàng Tự Đắp Sấy"