Nhặt Lông Yến Thô Và Dựng Lại Thành Hình Tổ Yến

Mẫu này đòi hỏi chất lượng nguyên liệu khá cao. Tổ thô phải thật ít lông, không phân rêu, lông ghim, bụi bẩn. Sau khi làm sạch giữ nguyên khung tổ và dựng lại thành tổ với hình dáng tự nhiên.

Sản phẩm cùng loại với "Nhặt Lông Yến Thô Và Dựng Lại Thành Hình Tổ Yến"