Yến Tinh Chữ Nhật Sau Khi Nhặt Lông, Định Hình Và Sấy Khô

  • Mẫu phổ biến cho xách tay/ký gởi đi nước ngoài. Sấy mau khô nên yến còn giữ được mùi thơm. 
  • Yến tinh chế dựng tổ là yến có 30% sợi dài và 70% vụn.
  • 100g tầm 10 tổ (trọng lượng đúng sẽ dao động +/-2% do ẩm môi trường)

Yến thô gởi gia công

  • Không kén nguyên liệu.
  • Hàng xô lông nhiều

Sản phẩm cùng loại với "Yến Tinh Chữ Nhật Sau Khi Nhặt Lông, Định Hình Và Sấy Khô"