Nhặt Lông Và Dựng Hình Hoa Hồng

Cùng loại nguyên liệu với yến tinh chế dựng tổ. Nhưng thành phẩm được dựng cho giống giống với hoa hồng. Làm cho sản phẩm này thích hợp cho những dịp kỷ niệm hoặc những ngày lễ.

Sản phẩm cùng loại với "Nhặt Lông Và Dựng Hình Hoa Hồng"